Pořádané akce


Akce pravidelně pořádané pobočným spolkem, či na kterých se pobočný spolek, či jeho členové, podílí

Matematická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Letní škola matematiky a fyziky

Náboj Junior

Nepravidelná setkání přátel origami

Semináře katedry fyziky

  • kontaktní osoba: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., eva.hejnova@ujep.cz

Výjezdní soustředění gymnázia Teplice

Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh