Výbor pobočného spolku


Předseda

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.

Místopředsedkyně

Mgr. et Ing. Jana Gabčanová

  • Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích
    Katedra matematiky a informatiky, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP
  • e-mail: jiri.pribyl@ujep.cz

Tajemník

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

Hospodářka

Mgr. Lenka Johnová

  • GasNet s.r.o.
    Katedra matematiky a informatiky, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP
  • e-mail: l.johnova@email.cz

Členové

Mgr. et Ing. Jana Gabčanová

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Mgr. Pavla Hofmanová

Mgr. Lenka Johnová

Mgr. Květa Kolářová

doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.

Mgr. Jan Steinsdörfer

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

RNDr. Hana Turčinová

Mgr. Jana Vlasáková

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Revizní komise

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.

Mgr. Jitka Putnarová