Jednota českých matematiků a fyziků


Jednota českých matematiků a fyziků patří mezi nejstarší existující učené společnosti v českých zemích. Byla založena roku 1862. Její činnost se od počátku zaměřovala i na zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech typů a úrovní a na podporu a rozvoj těchto věd.

Dnes se svými 2500 členy, z nichž asi polovinu tvoří středoškolští učitelé, představuje Jednota jednu z největších vědeckých společností v České republice. Je strukturována dvojím způsobem: oblastně a odborně. V řadě měst – obvykle vysokoškolských či výzkumných centrech – jsou zřízeny pobočné spolky, které organizují vlastní činnost v regionu (přednášky, semináře, besedy, kurzy apod.). Podle profesního zájmu se členové JČMF sdružují ve čtyřech sekcích:

Sekce zřizují odborné skupiny, které vyvíjejí činnost na celostátní úrovni. POBOČNÝ SPOLEK JČMF V ÚSTÍ NAD LABEM sdružuje přes 70 členů JČMF z Ústeckého kraje. Organizuje nebo spoluorganizuje jak pravidelné, tak i jednorázové akce.


Pokud se chcete dozvědět něco více o JČMF, nebo „našem“ pobočném spolku, napište Jiřímu Přibylovi (jiri.pribyl@ujep.cz). Stejně tak mu napište, pokud se rovnou chcete stát členem.