Pobočný spolek JČMF v Ústí nad Labem

Kontakty

JČMF
Pobočný spolek v Ústí n/L
České mládeže 8
Ústí nad Labem
400 96

IČO: 44 55 74 69

POROTA SVOČ 2014

S1+S2 – Matematická analýza

Prof. RNDr. Jan Franců, CSc., VUT Brno

Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc., MFF UK a PřF UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Petr Honzík, Ph.D., MFF UK

Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc., FSv ČVUT Praha

S3+S4 – Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika

Prof. RNDr. Jiři Cihlář, CSc., PřF UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Lenka Fiľová, PhD., FMFI UK Bratislava

Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., TUL v Liberci

S5+S6 – Algebra, topologie, geometrie, teorie grafů a kombinatorika

Doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc., ÚPJŠ Košice

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D., PřF UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Jan Spěvák, Ph.D., PřF UJEP v Ústí nad Labem

S7 – Teoretická informatika

Doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., MFF UK

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., FMFI UK, Bratislava

Mgr. Květuše Sýkorová, PřF UJEP v Ústí nad Labem

S8 – Aplikovaná informatika

RNDr. Martin Pergel, Ph.D., MFF UK

Mgr. Jiří Přibyl, PřF UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Vinař, PhD., FMFI UK, Bratislava,

S9+S10 – Numerická analýza a matematické modely dynamiky

Mgr. Richard Kollár, PhD., FMFI UK Bratislava

RNDr. Mária Minárová, SvF STU Bratislava

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., FSE UJEP v Ústí nad Labem


Zpět