Pobočný spolek JČMF v Ústí nad Labem

Kontakty

JČMF
Pobočný spolek v Ústí n/L
České mládeže 8
Ústí nad Labem
400 96

IČO: 44 55 74 69

Jednota českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků patří mezi nejstarší existující učené polečnosti v českých zemích. Byla založena roku 1862. Její činnost se od počátku zaměřovala na zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech typů a úrovní a na podporu a rozvoj těchto věd.

Dnes se svými 2500 členy, z nichž asi polovinu tvoří středoškolští učitelé, představuje Jednota jednu z největších vědeckých společností v České republice. Je strukturována dvojím způsobem: oblastně a odborně. V řadě měst - obvykle vysokoškolských či výzkumných centrech - jsou zřízeny pobočné spolky, které organizují vlastní činnost v regionu (přednášky, semináře, besedy, kurzy apod.). Podle profesního zájmu se členové JČMF sdružují ve čtyřech sekcích:

  • České matematické společnosti (s dřívějším názvem Matematická vědecká sekce),
  • České fyzikální společnosti (s dřívějším názvem Fyzikální vědecká sekce),
  • Společnost učitelů matematiky,
  • Fyzikální pedagogické sekci.

Sekce zřizují odborné skupiny, které vyvíjejí činnost na celostátní úrovni. POBOČNÝ SPOLEK JČMF V ÚSTÍ NAD LABEM sdružuje přes 70 členů JČMF z Ústeckého kraje. Organizuje nebo spoluorganizuje jednorázové akce, jako zvaných přednášek speciální semináře apod., i pravidelné akce. (viz)